TOKSİN UYGULAMALARI KURSU

20 Eylül 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı salonlarında düzenlenecektir.
09:00-12:00 ve 13:30-16:30 saatlerinde 2 oturum olarak yapılacaktır. Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİCİ

FİLİZ KUŞAK
DOLGU UYGULAMALARI KURSU

20 Eylül 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı salonlarında düzenlenecektir.
09:00-12:00 ve 13:30-16:30 saatlerinde 2 oturum olarak yapılacaktır. Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİCİLER

HANDE ULUSAL
GÖKHAN GÖKLER
SKLEROTERAPİ KURSU

Skleroterapi Kursu 20 Eylül 2023 Çarşamba günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Periferik Damar Cerrahisi Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Damar Laboratuarı ve dershanesinde düzenlenecektir.

Kursumuz sınıf ortamında skleroterapi konusunda teorik bilgilendirme ve damar laboratuarımızda gerçekleşecek pratik uygulamalar şeklinde planlanmıştır. Kursumuz venöz hastalıkların tedavisi konusunda çalışan uzman doktor ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

Kursumuzun amaç ve öğrenim hedefleri:

  • • Kronik venöz hastalık ve C1 evresindeki varislerin tanınması,
  • • C1 varislerde skleroterapi tekniği ve sklerozan ajanların öğrenilmesi,
  • • Sonuçların iyileştirilmesi ve komplikasyonların azaltılması için yapılacakların açıklanması,
  • • Hasta ile etkin iletişim, skleroterapide risk, yarar ve komplikasyonların tanınmasıdır.

Kursumuz ülkemizde konusunda çok deneyimli öğretim üyesi ve klinisyenler olan Prof. Dr. Uğur BENGİSUN ve Doç. Dr. Ö. Arda ÇETİNKAYA tarafından yürütülecektir.

EĞİTİCİLER

PROF. DR. UĞUR BENGİSUN  CV İçin Tıklayınız.
DOÇ. DR. Ö. ARDA ÇETİNKAYA  CV İçin Tıklayınız.
YER: İBNİ SİNA HASTANESİ Periferik Damar Cerrahisi Dershanesi ve Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Damar Laboratuarı 2. KAT D BLOK

 

09:00-09:10 Açılış ve Kursumuzun Tanıtımı:
Prof. Dr. Seher Bostancı, Prof. Dr. Uğur BENGİSUN
09:10-09:30 Venöz Anatomi, Kronik Venöz Hastalık (KVH)  ve Sklerozan Ajanlar İle Etki Mekanizması
Doç. Dr. Ö. Arda ÇETİNKAYA
09:30-09:50 Hangi Sklerozan, Hangi Konsantrasyon ve Miktarda Yapılmalı, Enjeksiyon Tekniği
Prof. Dr. Uğur BENGİSUN
09:50-10:10 Komplikasyonlar, Komplikasyonlardan Kaçınma ve Tedavisi
Doç. Dr. Ö. Arda ÇETİNKAYA
10:10-10:30 Hasta ile Doğru İletişim, Tedavi Öncesi ve Sonrası, Bilgilendirilmiş Onam
Prof. Dr. Uğur BENGİSUN
10:30-11:00 ARA
11:00-12:30 Hasta Değerlendirme, İletişim, Venöz Muayene ve Doppler USG
C1 Varislere Skleroterapi Uygulaması, KVH ve Skleroterapi İçin Kompresyon Bandaj ve Çorapları
(Vasküler Teknisyen Öznur Bozdemir)
12:30-13:00 Geri Bildirim, Katılım Belgelerinin Dağıtılması ve Kapanış
08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Seher Bostancı, Ertan Yılmaz
09:00-10:30 DERİ KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Ali Tahsin Güneş, Seher Bostancı
  Alan Kanserizasyonu; Son Görüşler Murat Durdu
  Melanomda Cerrahi Tedavi Güncellemesi Nahide Onsun
  Cerrahi Uygulanamayan Melanom Dışı Deri Kanserlerinde Tedavi Seçenekleri Deniz Aksu Arıca
  Merkel Hücreli Karsinom ve Dermatofibrosarkomda Yaklaşım Melih Akyol
  Anogenital Bölge Kanserlerinde Yaklaşım Tülin Ergun
  Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 KONFERANS
Oturum Başkanları: Ayşe Boyvat, Pelin Koçyiğit
11:00-11:30 Nail Unit Biopsy Techniques Nilton Gioia Di Chiacchio
11:30-12:00 Surgial Management of Nail Tumors Nilton Gioia Di Chiacchio
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 TOKSİN-DOLGU-MEZOTERAPİ
Oturum Başkanları: Gönül Ergenekon, Aynur Akyol, Zafer Kurumlu
  Kozmetik Uygulamalar İçin Anatomi Tülin Esmer
  Toksin Uygulamaları (Tips&Tricks) Filiz Kuşak
  Dolgu Uygulamaları (Tips&Tricks) Hande Ulusal
  Dolgu Komplikasyon Yönetimi Gökhan Gökler
  Kozmetik Dışı Toksin Uygulamaları Pelin Koçyiğit
  Güncel Mezoterapi Uygulamaları (Lifting) Hatice Şanlı
  Tartışma
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
ERDAĞI MEDİKAL
  MesoMedica Prime Serisi ile Total Yüz Rejuvenasyonu
Hatice Şanlı
16:00-17:30 PİGMENTASYON
Oturum Başkanları: Aysel Gürler, Nihal Kundakçı
16:00-16:15 Göz Çevresi Pigmentasyon Tedavisi ve Rejuvenasyon Mithat Bayındır
16:15-16:30 Pigmentasyonda Işık Bazlı Tedaviler Yelda Kapıcıoğlu
16:30-16:45 Pigmentasyonda Lazer Tedavileri Yasemin Oram
16:45-17:00 Pigmentasyonda Topikal ve Sistemik Tedaviler Recep Dursun
17:00-17:15 Güneşten Korunma Leyla Baykal Selçuk
17:15-17:45 UYDU SEMPOZYUMU - KOÇ YİĞİT MEDİKAL
Moderatör: Erol Koç
  Veloce BBL ile Vasküler ve Pigmente Lezyon Tedavileri
Ayşe Serap Karadağ
17:45-18:45 SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Ayşe Öktem, İncilay Kalay Yıldızhan
  SS-01    Peg İnterferonun Kondiloma Aküminatada İntralezyonel Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Osmanege Atliya, Yağmur Aypek, Esra Adışen
  SS-02 Saçlı Deri Yerleşimli Nevüslerin Klinik ve Dermatoskopik Özelliklerinin İncelenmesi
Hatice Gamze Demirdağ, Elif Demirci Saadet
  SS-03 Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biopsisinin Teröpetik Etkinliği
Nevra Seyhan
  SS-04 İkinci Basamak Bir Hastanede Alınan Deri Biyopsilerinin Klinik Özellikleri ve Klinikopatolojik Korelasyonu
Fatma Etgü, Gül Şekerlisoy Tatar
  SS-05 Lazer Epilasyon Yaptıranlarda Başvurunun, İşlem Öncesi/Sonrası Konsültasyonun, Komplikasyonlarla İlgili Tıbbi Yardıma Ulaşmanın ve Memnuniyetin Değerlendirilmesi
Kadir Küçük, Selda Pelin Kartal
  SS-06 İki Akne Skarlı Olguda Dört Dörtlük Tedavi Kombinasyonu
Mete Baba, Bahar Baba
  SS-07 Basamak Dermatoloji Polikliniğinde Total Eksizyon Uygulanan 136 Hastanın Demografik, Klinik ve Histopatolojik Korelasyonunun İncelemesi: Retrospektif Çalışma
Sefa Baş, İkram Kevser Atilla, Nazlı Caf, Harbiye Dilek Canat
09:00-10:30 DEFEKT KAPAMA YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanları: Cenk Akçalı, Tamer İrfan Kaya
09:00-09:15 Eksizyonel Cerrahi için Anatomi Ali Fırat Esmer
09:15-09:30 Ağız Bölgesi Muhittin Eski
09:30-09:45 Kulak Bölgesi Kürşat Gökcan
09:45-10:00 Burun Bölgesi Alper Alyanak
10:00-10:15 Tartışma
10:15-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Emel Fetil
  Tumors of the Nail Unit ( Tırnak Ünitesi Tümörleri) Eckhart Haneke
  Tartışma
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 GÜNCEL MERAK EDİLENLER
Oturum Başkanları: Yasemin Oram, Mithat Bayındır
  Skleroterapi Hakan Uncu
  Trombosit Kaynaklı Tedaviler Ayten Ferahbaş
  Yağ Transferleri Mithat Bayındır
  Saç Ekiminde İstenmeyen Sonuçlar ve Çözümler Ekrem Civaş
  Tartışma
14:30-15:00 UYDU SEMPOZYUM - PIERRE FABRE
Moderatör: Pelin Koçyiğit
  Aknede biyofilmler: Tehlikenin farkında mıyız?
Ayşe Serap Karadağ, Bengü Gerçeker Türk
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Nilsel İLTER
  Rejuvenasyon: Nasıl Planlıyorum? Mithat Bayındır
  Tartışma
16:00-17:00 TIRNAK
Oturum Başkanı: Güneş Gür Aksoy
  Psoriasis, Liken ve Diğer İnflamatuar Tırnak Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımları Etem Arıca
  Dirençli Onikomikozlarda Ne Yapmalı? Merve Alizade
  Surgical Treatment of Onychocryptosis (Tırnak Batması Cerrahi Tedavisi) Nilton Gioia Di Chiacchio
  Subungual ve Periungual Verrukalarda Yaklaşım Tuğrul Dereli
  Tartışma
17:00-17:30 UYDU SEMPOZYUMU - OPTİMUS MEDİKAL
  Rejeneratif Tıp’ta PN-HPT™ Teknolojisi, Endikasyonları ve Uygulama Protokolleri
Özlem Köse
17:30-19:00 SKAR
Oturum Başkanları: Ali Karakuzu, Muammer Seyhan
  Cerrahi Skar Revizyonu Alper Alyanak
  Akne Skarlarına Yaklaşım Ayşe Serap Karadağ
  Hipertrofik Skar ve Keloide Yaklaşım Ayşe Akman
  Stria Tedavisinde Güncel Yaklaşım Berna Şanlı
  Hidradenitis Süpürativa: Sistemik Tedavide Güncel Yaklaşım Seçil Vural
  Hidradenitis Süpürativa: Cerrahi ve Kombine Yaklaşımlar Ayşenur Botsalı
  Tartışma
19:00-19:15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Ülker Gül
  Epidermal/Dermal Hasarla Karakterli Dermatolojik Hastalıklarda (Büllöz Hastalıklar, TEN vb) Tedavi İlkeleri - Topikal Tedaviden İntravenöz İmmunglobulin Kullanımına Pelin Ertop
  Tartışma
MODEL ÜZERİNDE UYGULAMALI EKSİZYONEL CERRAHİDE TEMEL TEKNİKLER KURSU - 8. KURS

23 Eylül 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı solunlarında düzenlenecektir.
08:30-11:30 saatinde gerçekleşecektir. Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİCİLER

Necmettin Akdeniz
Alper Alyanak
Deniz Aksu Arıca
Seher Bostancı
Tuğrul Dereli
Ozan Erdem
Hilayda Karakök
Ali Karakuzu
Tamer İrfan Kaya
Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
Pelin Koçyiğit
Yasemin Oram
Muammer Seyhan
Bengü Gerçeker Türk

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Biopsi Teknikleri
Eksizyon Teknikleri
Dikiş Teknikleri(Temel ve İleri Teknikler)
IV. ESTETİK VE MEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN KADAVRA ÜZERİNDE ANATOMİ KURSU