DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

9. Ulusal Dermatolojik Cerrahi ve Kozmetoloji Günleri’ni 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştireceğimizi duyurmaktan Dermatolojik Cerrahi Derneği olarak mutluluk duymaktayız.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dermatolojik cerrahiye olan ilginin ve uygulamalardaki çeşitliliğin giderek artması oldukça memnuniyet vericidir. İki yılda bir düzenlenen ve ilkini 2006 yılınd International Society for Dermatologic Surgery ile birlikte düzenlediğimiz Dermatolojik Cerrahi Günleri artık geleneksel bir özellik kazanmıştır. Toplantımızın amacı dermatolojik cerrahinin iki temel parçası olan eksizyonel cerrahi ve kozmetoloji konularında en güncel bilgileri ve uygulamaları ülkemize taşıyabilmek, meslektaşlarımızla paylaşabilmek ve uygulama düzeyini en üst seviyede yaygınlaştırabilmektir.

Aynı zamanda her toplantımızda meslektaşlarımız arasında yoğun bilgi ve tecrübe alışverişi gerçekleşmekte ve bu sayede bireysel mesleki gelişime önemli katkılar sağlanmaktadır. Tüm bunlar dermatolojik cerrahi ve kozmetik uygulamalar konusunda bilgilerimizi giderek artırırken, birçok farklı nedenle yaşadığımız mesleki zorluk ve sorunların da gündeme getirilmesini sağlamakta, çözüm yollarını tartışmamıza ve birliğimizin güçlenerek artmasına olanak vermektedir. 9. Toplantımızda da önceki toplantılarımızda olduğu gibi hem dünyada hem de ülkemizde dermatolojik cerrahi konusunda tecrübeli ve söz sahibi değerli bilim insanlarının yer alacağı konferanslar ve panellerin yanısıra katılımcıların aktif uygulama yapabilecekleri kurslar düzenlenecektir. Ayrıca bu yıl da geçtiğimiz yıllarda çok ilgi gören ve dermatolojik cerrahi uygulamaları için vazgeçilmez olan ,kadavra üzerinde anatomi kursumuz da yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Anatomi Anabilim Dalı ile işbirliği içerisinde daha da kapsamlandırılarak gerçekleştirilecektir.

Dermatolojik cerrahinin temeli olan klasik cerrahi işlemlerden en güncel cerrahi ve girişimsel kozmetik uygulamalara kadar pek çok konunun ele alınacağı,konunun uzmanları tarafından hem teorik, hem pratik uygulamalarla detaylıca irdeleneceği, bir yandan da sosyal ilişkilerimizi güçlendirebileceğimiz 9. Ulusal Dermatolojik Cerrahi ve Kozmetoloji Günleri boyunca siz değerli meslektaşlarımız ile birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Saygı ve Sevgilerimizle,

Prof. Dr. Seher BOSTANCI
Kongre Başkanı

Doç. Dr. Deniz AKSU ARICA
Kongre Sekreteri